Skip to menu

본문시작

   

join4.png

veralogo.png

vera_title.png

vera_skirt.png Захын  аюулгүйн хамгаалалт

Цахилгаан шатны зогсолтын системийг захад нь байрлуулсан. 

vera_comb.png Кабины флатны аюулгүйн унтраалга

Эскалаторын зогсолтын механизм нь кабины флат ба зогсолтын гишгүүрийн дунд байрласан.

vera_swicrh.png Зогсоох бариул

Эскалаторын зогсоох бариулыг шатны хашлагын буланд суурилуулж өгсөн. 

vera_step.png Аюулгүйн механизмын алхамтай гинж 

Гинж тасрах ба сулрах тохиолдолд эскалаторыг зогсоох механизмтай. 


vera_full2.png


vera_full1.pngvera_driving.png Жолоодлогын аюулгүйн гинжин механизм 

Жолоодлогын гинж маш их сулрах ба тасрах тохиолдолд эскалаторыг зогсооно. 

vera_stepsafety.png   Гишгүүрийн аюулгүйн унтраалга

Гишгүүр хугарснаар хэвийн бус чичиргээ үүсч ажиллагааны доголдол үүсэхэд эскалаторыг зогсооно. 

vera_emergency.png Аюул ослын үед зогсоох механизм

Аюул тохиолдсон үед эскалаторыг шуурхай зогсоох механизмтай.