Skip to menu

본문시작

join4.png

img-36.png 

Өндөр гүйцэтгэл

Өндөр гүйцэтгэл бүхий гаднаа суурилагдсан араат бус дамжуулагчийн төхөөрөмж болон соронзон синхрон мотортой. 

Нарийн хяналт

Бодит цагийн хяналт бүхий бүтэц нь мэдээллийг хурдан дамжуулах ба аюулын арга хэмжээг авахад хялбар болгосон.  

Бат бэх хаалганы систем 

Хувьсах гүйдэл, давтамжтай хаалганы хяналт ба РМ хаалганы удирдлага нь дуу чимээг дээд зэргээр багасгана.  

Найдвартай замны хамгаалалт 

Хамгаалалтын тавцан дээр 94 хөндлөвч бүхий шигүү сүлжсэн тороосон холболттой.   


Даац (kg) 250, 320, 450 550, 630, 800, 1000
Стандарт хурд (м/с) 0.5/1.0 1.0/1.5/1.75
Max Rise (M) 30 60/75/90
Дээд групын хяналт 4 4
Шатны төрөл PM Gearless PM Gearless
Удирдлага  VVVF VVVF