Skip to menu

본문시작

safetyall.png 

img-5.pngАюулгүй байдал ба найдвартай байдал - Sigma-ын нэн тэргүүний асуудал
Бид одоо байгаа бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг сайжруулах, шинэ бүтээгдэхүүн хийх технологи боловсруулах аюулгүй байнга ажиллаж байна. Sigma "эхний аюулгүй байдал" гэсэн аж ахуйн нэгжийн бодлогыг онцлон бүр суулгалт хангах журмыг стандартчилах, үйлчилгээ, бүрдээ хамгийн найдвартай арга бол гүйцэтгэсэн байна.
 
Sigma бүтээгдэхүүн маань туршилтын байгууламж дээр хатуу чанар, аюулгүй байдлын шинжилгээг хийлгэх. Бид 192,8 метр (58.8 м) Даляньөндөр цахилгаан шат туршилтын цамхаг үйл ажиллагаа

img-9.jpg