top of page
Image by chiranjeevi a

Цахилгаан шатны ашиглалт хариуцсан
лифтчин бэлтгэх сургалт

       Манай компани дэргэдээ "Sigma Elevator Training Center" лифтчин бэлтгэх сургалтын төвийг байгуулан одоогоор 500 гаруй мэргэжилтнүүдийг бэлтгэн гаргаад байна. Сургалтыг  Хөдөлмөрийн яамнаас зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөрийн дагуу мэргэжлийн өндөр ур чадвартай хамт олон сургалтыг удирдан явуулж байна.  

Image by Drew Beamer
bottom of page