top of page
Image by John Morell
Screenshot (42).png

VERA

Урсдаг шат & урсдаг зам

    SIGMA урсдаг шат нь дэвшилтэт технологи болон орчин үеийн хэв маягийг өөртөө шингээсэн. Энэ нь аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ болон зорчигчийг тав тухтай, жигд хөдөлгөөнтэй урсдаг шатаар сэтгэл ханамжтайгаар зорчих боломжийг олгодог.

1,5m - 6m

Өндөр

30° & 35° 

Урсдаг шатны налалтын өнцөг

600мм, 800мм, 1000мм

Гишгүүрийн өргөн

9000 хүн/цаг

Багтаамж

Screenshot (58).png

Төгс шийдэл, гоёмсог дезайн

Screenshot (43).png

Урсдаг зам

1,5m - 6m

Өндөр

0°,10°,12° 

Урсдаг шатны налалтын өнцөг

600мм, 800мм, 1000мм

Гишгүүрийн өргөн

9000 хүн/цаг

Багтаамж

Screenshot (43).png
bottom of page