top of page
Black and White Skyline

EMS PANORAMA

Цахилгаан шатны удирдлын нэгдсэн систем

Түргэн шуурхай

Гарсан эвдрэл гэмтлийн мэдээлэл алдааг алсын зайнаас хурдан шуурхай оношлох, засварлах боломжтой 

Ухаалаг зохицуулалт

EMS систем нь тоног төхөөрөмжийг хянахаас гадна барилгын бүх харилцааны системийг хянах боломжоор хангана. 

Дэвшилтэд чанар

 EMS  систем нь дэвшилтэт чанар, үр дүнтэй байдал, шинэчлэлт, сайжруулалтыг авчрах болно.

Цахилгаан шатны удирдлагын нэгдсэн систем

   EMS Panorama систем нь цахилгаан шатны удирдлагыг хялбаршуулж, оновчтой болгохын тулд зохион бүтээгдсэн. Elevator Management  System гэж нэрлэх энэхүү нэгдсэн удирдлагын систем нь бүтээгдэхүүн бүрийн үйл ажиллагааны мэдээлэл, холбоотой засвар үйлчилгээ, эвдрэл гэмтэл гарсан эсэхийг цаг хугацааны алдагдалгүйгээр хянах удирдлагын систем юм.

EMS Panorama гэж юу вэ?

EMS онцлог ба давуу тал

Хамгийн уян хатан цахилгаан шатны удирдлагын систем.

    EMS Panorama систем нь цахилгаан шатны удирдлагыг хялбаршуулж, оновчтой болгохын тулд зохион бүтээгдсэн бөгөөд барилгын удирдлага болон ажилтнуудад нэг ба бүлэг цахилгаан шат, урсдаг шат, урсдаг замны системийн статус, үзүүлэлт, хөдөлгөөний чиглэл, аюулгүй байдал болон ашиглалтын нөхцөл байдлыг хянах боломжийг олгож байна. 

 30 гаруй тайланг таньд танилцуулна

EMS нэгдсэн удирдлагын систем нь өөрийн хуримтлуулсан өгөгдөл дээр дүн шинжилгээ хийх, тайлан мэдээ гаргах, механик гэмтлээс бусад гэмтлийг цаг тухай бүр нь интернет ашиглан засварлах боломжтой.  Бид хэрэглэгч нартаа найдвартай, шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор энэхүү системийг нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

Нарийвчилсан тайлан

bottom of page