top of page
Image by Leohoho

ЦАХИЛГААН ШАТ СОНГОХОД ЮУН ДЭЭР АНХААРАХ ВЭ?

  Цахилгаан шат нь техникийн болон засвар үйлчилгээний  цогц асуудал байдаг учраас  бүх талаас нь нарийн төлөвлөх нь чухал.

Барилгынхаа онцлогт тохирсон даац хурд бүхий цахилгаан шат сонгох

Цахилгаан шатаа сонгохдоо Монголд байнгын үйл ажиллагаа явуулж байгаа компанийг сонгох

Сонгосон цахилгаан шат угсралтын компани нь  засвар үйлчилгээ үзүүлдэг байх

Цахилгаан шатны мэргэжлийн компаниас техникийн даалгавар авч зураг төсөлдөө тусгах.

Station Escalator
sigma elevator

SIGMA ELEVATOR

Цахилгаан шат нь 25-30 жилийн ашиглалтын хугацаатай байдаг
bottom of page